EngageInsightsKlient nekomunikuje? Nemusí to být jen jeho chyba

V posledním článku, určeném nejen pro náboráře, jsme se podívali na to, jak správně vyhodnotit, do jaké zakázky (pozice) se pustit a kterou raději s poděkováním odmítnout. Zmínil jsem, jak důležité je klientovi být partnerem a průvodcem a také jsem vysvětlil, proč už dnes nestačí být jen pouhý “job-taker“.

Dnes se podíváme na některé nástrahy, které na nás mohou číhat v dalších náborových fázích.

Dovézt zakázku do úspěšného konce vyžaduje kromě správného výběru i kvalitní koordinaci průběhu výběrového řízení. Zdá se to samozřejmé, leckterému náboráři právě tato fáze ale přidělá nejednu vrásku na čele. Často totiž z jejich řad slýcháme stesky typu:

„Klient mi nebere telefon a nevolá zpět na zmeškaná volání“

„Klient na kandidáty nejprve spěchá a tlačí mě, jakmile mu ale kandidáty zašlu, nereaguje a nedaří se mi od něj získat zpětné vazby“

„Klient nebere v potaz má doporučení a nemám možnost říct svůj názor“.

Co s takovými klienty?

Nestačí umět jen správně odhadnout, do kterých zakázek se pustit a které vynechat. Je třeba umět zakázku také uřídit. K tomu potřebujete, aby vás klient bral jako partnera a vnímal cenu času a úsilí, které mu věnujete. Má smysl s klientem, který nekomunikuje, dál pokračovat nebo spolupráci ukončit? Odpověď nemusí být tak jednoznačná, jak se z řádků výše zdá.

Často se totiž stává, že si recruiter s klientem proces (a to včetně věcí, na které si posléze stěžuje) nenastaví a ačkoliv se mu zdá, že je chyba na druhé straně, ve skutečnosti se do této situace dostal svou nedůsledností a tím, že si pravidla hry sám na začátku spolupráce nenastavil.

A přitom to není složité, stačí se jen správně ptát. Toto jsou otázky, které by vám měly pomoci proces nastavit (případně vás předem upozornit na riziko) a neměli byste je při přebírání pozice vynechat

Za jak dlouho chcete mít nového kolegu na palubě?

 • Z jakých kroků se bude skládat výběrový proces a kdo se do něj v jaké fázi zapojí?
 • Jaké dodatečné informace ke kandidáti budete z mé strany potřebovat? Máme tyto informace posílat emailem nebo si je probereme po telefonu/osobně?
 • Jakmile vám pošlu první kandidáty, za jak dlouho mohu očekávat zpětnou vazbu?
 • Dokážete mi ke každému životopisu dát informaci, co se vám líbí a nad čím máte ještě otazníky?
 • Můžeme se domluvit, že když ode mne najdete zmeškané volání, ozvete se mi ještě stejný den nazpět?
 • Jak si budeme průběžně reportovat? Nastavíme si nějaké pravidelné schůzky či telefonáty a dáme si je předem do kalendářů?
 • Za jak dlouho od zaslání profilů kandidátů je dokážete pozvat na pohovory?
 • Mohu se na pohovory přidat?
 • Jak dlouho po pohovorech a v jaké formě mi budete schopni dát zpětnou vazbu na kandidáty? Dokážeme si detailněji projít, co se vám líbilo a co naopak ne?
 • Pracovní nabídku budu kandidátovi komunikovat já nebo to chcete dělat napřímo?
 • Nastavte si pravidla v reálných časech pro obě strany. To je velmi důležité pro to, aby byla celá spolupráce funkční. Cílem není druhou stranu dotlačit do nereálně krátkých termínů, je to diskuse, která vám má umožnit lépe porozumět protistraně. Neméně klíčové je klientovi vysvětlit, proč je pro vás dodržování těchto pravidel tak důležité a že to bude z jeho strany vyžadovat čas a součinnost.

Samozřejmě, že nestačí si samotný proces jen nastavit, mnohem důležitější je ho udržet funkční. Je naprosto klíčové, abyste při prvním okamžiku, kdy se stane, že klient nedodrží odsouhlasená pravidla, byli dostatečně asertivní a klienta na tento fakt upozornili. Samozřejmě příjemně a mile, ale s dostatečnou důsledností, aby si klient uvědomil, proč je pro vás držení tohoto procesu důležité. Je také lepší nastavená pravidla klientovi po schůzce poslat emailem nebo je připojit ke smlouvě/objednávce na danou pozici.

Pokud víte, na jaké termíny se můžete ze strany klienta spolehnout, působíte věrohodněji i pro kandidáta a nestává se vám, že pro něj nebudete mít zpětné vazby v čase, který slíbíte. Celý proces se tak stává přehlednější a kandidát z něj má daleko lepší pocit. I kandidát si vybírá a není nic horšího než si první dojem zkazit chaotickým výběrovým řízení či nedodržením slibů, které mu dáte.

Výjimečně se stane, že ani toto nezabere a klient domluvená pravidla nedodržuje opakovaně, v takový okamžik bych neváhal svou práci pozastavit, klienta upozornit, že takto nelze pokračovat dál a nespouštět svou práci do té doby, než budete cítit, že se komunikace napravila. Pokud ani to nezafunguje, je třeba spolupráci ukončit a jít se věnovat jiným klientům, kteří si více váží vašeho času a úsilí.

Frustrace, které náboráři prožívají kvůli nefunkčnímu procesu a komunikaci, bývají výsledkem nedůslednosti a faktu, že náboráři se občas bojí ozvat a nechce se jim některé věci eskalovat. Pokud tak ale neučiníte v samém zárodku, stejně vás to doběhne a nakonec můžete klienta ztratit.

Čí je to tedy ve výsledku chyba?

Sdílejte článek na sociálních sítích: