EngageInsightsNepodceňujte svůj vlastní rozvoj!

Následující řádky jsou určeny hlavně recruiterům, ať už jsou to konzultanti v agenturách, náboráři ve velkých korporacích nebo jejich manažeři. Věřím, že hlavně pro tyto lidi může být tento článek přínosný.

Za dobu, po kterou se pohybuji v oblasti náboru, jsem potkal řadu šikovných a velmi talentovaných kolegů. Vždy mě na těchto lidech fascinovala jejich skromnost, otevřenost novým přístupům a metodám, snaha vzdělávat se a dělat věci jinak. Překvapovala mě jejich náročnost na sebe samé. Ačkoli pravidelně dosahovali vynikajících výsledků, při kterých jim mohlo stačit udržovat stávající strukturu práce, vždy u sebe nacházeli oblasti, se kterými se zdáli být nespokojeni a na kterých chtěli dále pracovat. Měli v sobě vnitřní “motor“ který je neustále nutil revidovat své kvality a pokoušet se o zlepšení v sebemenších drobnostech.

Často jsem se snažil vypozorovat, jaké vlastnosti tyto lidi spojují, jaké osobní kvality dělají tyto konzultanty úspěšnějšími a jak je možné, že dosahují dvojnásobných výsledků než všichni ostatní kolegové ve stejných pozicích. Časem jsem si začal uvědomovat, že právě touha neustále se zdokonalovat, patří mezi hlavní kvality, které je odlišují. V recruitmentu obzvlášť platí rčení, že když dva dělají totéž, nemusí to ještě přinášet rovnocenné výsledky.

Většina nás, recruiterů, zaznamenává největší rozvoj svých dovedností a znalostí v průběhu prvních dvou let naší práce.

Během této doby získáváme základní povědomí o tom, jak vyhledávat kandidáty, jak vést pohovory a jak pečovat o své klienty k jejich plné spokojenosti. Během prvních dvou let si každý recruiter vytváří pevné návyky, které mu pomáhají jeho práci dělat systematicky, zvládat větší objem práce a dosahovat lepších a konsistentních výsledků.

Dostává se do fáze, kdy cítí, že konečně našel ten správný recept, který přináší očekávané výsledky. Po této době se ale naše vzdělávání a znalostní rozvoj výrazně zpomaluje a je jen na každém z nás, aby se kompletně nezastavil. Poznal jsem kolegy, kteří se i po tomto období snažili na sobě dál intenzivně pracovat a zdokonalovat se.

Poznal jsem ale i kolegy, kteří v této fázi začali podvědomě odmítat všechny další tréninky či jiné pokusy o jejich vědomostní posun s tím, že již přece vědí, jak na to.

Recruitment je velmi dynamicky se měnící a rozvíjející oblast, kandidáty průběžně mění své návyky vyhledávání nabídek, firmy mají jiné potřeby a požadavky na naši práci, proto se naše práce nedá vykonávat stereotypně a je potřeba průběžně neustále zkoušet nové věci. Pamatuji si na jednu sérii školení, které jsem kdysi doručoval svým kolegům v kanceláři. Jelikož školení nebylo obsaženo ve formálním plánu vzdělávání poskytovaném firmou, rozhodnul jsem se, že účast na něm bude dobrovolná.

Hádejte, kdo se stal účastníkem těchto školení. Ano, jednalo se o kolegy, kteří patřili na pobočce k těm nejlepším.

Úspěšní lidé, ať už pracují jako recruiteři nebo se pohybují v úplně jiném oboru, mají přirozenou tendenci hledat své nedostatky a nespokojit se se současným stavem. Toto je přivádí do koloběhu neustálého zlepšování a zdokonalování své práce. Pokud se tedy někdy dostanete do stadia, kdy ucítíte, že už všechno víte a všechno jste se naučili, vězte, že opak je pravdou.

Možná že jen zatím nevidíte další obzory, kam se vaše znalosti a dovednosti dají posunout.

Jak se tedy můžete aktivně podílet na svém vzdělávání? Zůstaňte otevřeni novým myšlenkám, nápadům či metodám. Zkoušejte nové věci nehledě na to, že ty stávající postupy vám dobře fungují. Třeba objevíte nové, které budou ještě efektivnější a Vaši práci to posune do úplně jiné úrovně.

Buďte aktivní v získávání vědomostí a znalostí, rozšiřujte si povědomí.

Dnes na trhu existuje velké množství knih či odborných publikací v oblasti recruitmentu, které mohou výrazně ovlivnit váš pohled na tento obor. Říkáte, že knihy moc nečtete? Pravděpodobně jste ještě nenarazili na tu správnou knihu. Také jsem nebýval velký čtenář, než jsem narazil na tu správnou literaturu.

Říkáte, že nemáte na čtení knih čas? Zkuste audioknihy, podcasty či jiný audioformát. Využijte “neproduktivní“ čas jako je řízení auta, cesta autobusem či tramvají.

Pokud vaše cesta do práce trvá půl hodiny, máte každý den ideální možnost věnovat svému vlastnímu rozvoji celou hodinu!

Pokud jsem vás těmito řádky přesvědčil k tomu, že je na čase převzít zodpovědnost za své další vzdělávání, rád se s vámi podělím o tipy na literaturu, kterou osobně považuji za klíčovou pro každého recruitera.

Recruitment:
Scott Love – The Recruiter’s Adventure Book!
Steven Finkel – Breakthrough

Obchodní dovednosti:
Lawrence Steinmentz – How to sell at margins higher than your competitor

Osobní rozvoj:
Napoleon Hill – Think and Grow Rich
Spencer Johnson – Who Moved my Cheese

Jak chcete svoji práci dělat za rok nebo dva? Chcete ji dělat stejně nebo lépe? Rozhodnutí je jen na vás.

Sdílejte článek na sociálních sítích: